Κατηγορίες

Προμηθευτές

Κατασκευαστές

Ενημερωτικό δελτίο

Dermoscopy in General Dermatology

ΕΚΔΟΣΗ 11/2018

Αναλυτικά

Προσφορά!
198,00 € μετά φόρων

220,00 € μετά φόρων

(η τιμή μειώθηκε κατά 10 %)

9781138706569

This lavishly illustrated guide from experts will enable practitioners to get the most out of dermoscopy for investigations and treatments in general dermatology.