Κατηγορίες

Προμηθευτές

Κατασκευαστές

Ενημερωτικό δελτίο

Pass the PSA

ΕΚΔΟΣΗ 2014

Αναλυτικά

Προσφορά!
40,50 € μετά φόρων

45,00 € μετά φόρων

(η τιμή μειώθηκε κατά 10 %)

9780702055188

Drug prescribing is one of the most important parts of clinical practice. Yet it remains one of the most commonly failed components of undergraduate assessments, and accounts for an uncomfortably high proportion of medical errors. To remedy this, the Prescribing Safety Assessment (PSA) exam has been introduced in the UK. It is compulsory and will set a minimum standard for safe prescribing. Failure will preclude GMC registration.

Pass the PSA is written specifically for the exam, with one chapter dedicated to each PSA